Produktové řady

Připojte se k nám
Reklamace a vrácení zboží

Postup reklamace a vrácení zboží

Vyřizování každé reklamace je pro zákazníka poměrně nepříjemná záležitost, a proto se snažíme celý proces reklamace maximálně zkrátit a vše řešit co možná nejrychleji a ke spokojenosti zákazníka. Vzhledem k minimálnímu počtu reklamací, se při vyřizování reklamací snažíme našim zákazníkům vycházet maximálně vstříc. 

Kompletní reklamační řád naleznete níže. Podstatné informace, které stačí k hladkému vyřízení reklamace naleznete zde v tomto stručném výtahu z reklamačních podmínek. Ani tady Vás nebudeme trápit čtením nekonečných odstavců, takže pojďme na to:

Reklamace vadného zboží:

Objevila se na zboží vada? Pokud nemůžete reklamaci vyřídit osobně na naší prodejně, dejte nám o tom vědět e-mailem na info@cossi-kabelky.cz, nebo telefonicky na 773 92 33 00. Poté si stáhněte jednoduchý reklamační formulář, vyplňte ho a společně se zbožím zašlete na adresu:

Cossi-kabelky

Petra Odlová

Budovcova 1326

 290 01 Poděbrady

Potřebujete-li poradit s vyplněním formuláře, napište nám na náš e-mail:

info@cossi-kabelky.cz, anebo zatelefonujte na +420 773 92 33 00

Poškození zboží např. rozříznutím, politím barvou apod. není vadou, ale poškozením, a takové věci nelze reklamovat.

NIKDY NEZASÍLEJTE ZBOŽÍ NA DOBÍRKU – TAKOVÉ ZÁSILKY NEPŘEBEREME A VRÁTÍ SE VÁM ZPĚT!!!

Reklamační formulář stahujte kliknutím ZDE (vyžaduje Adobe Acrobat Reader)

Vrácení nepoužitého zboží v zákonné lhůtě: 

Možnost vrácení nepoužitého zboží ve 14denní lhůtě se týká pouze zboží zakoupeného přes e-shop, či po telefonu a nevztahuje se na zboží zakoupené v kamenné prodejně.

Nelze vrátit použité zboží.

Chcete nepoužité zboží vrátit ve lhůtě 14 dnů? Napište nám e-mail, nebo zatelefonujte, že chcete zboží vrátit. Potom si stáhněte reklamační formulář, vytiskněte, vyplňte jej a společně se zbožím zašlete na naši adresu. Pokud vracíte nepoužité zboží, je nutné, aby bylo skutečně nepoužité, a ve stavu v jakém Vám bylo doručeno.

Potřebujete-li poradit s vyplněním formuláře, napište nám na náš e-mail

info@cossi-kabelky.cz, anebo zatelefonujte na +420 773 92 33 00

NIKDY NEZASÍLEJTE ZBOŽÍ NA DOBÍRKU – TAKOVÉ ZÁSILKY NEPŘEBEREME A VRÁTÍ SE VÁM ZPĚT!!!

Pro zobrazení reklamačního formuláře musíte mít ve svém počítači

nainstalován Adobe Reader, který si můžete bezpečně stáhnout ZDE

Kompletní reklamační řád:

Každá reklamace bude odborně posouzena a bude stanoven další postup při vyřizování reklamace. Oprávněnost nebo neoprávněnost reklamace vždy posuzuje výrobce, dovozce zboží nebo oprávněná osoba (např. zbožíznalec), který vydá své písemné stanovisko k reklamaci. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, bude kupujícímu zaslán opravený výrobek, nový kus nebo vrácena kupní cena. Bude tak učiněno bezprostředně po posouzení reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na úhradu vzniklých nákladů spojených s reklamací (poštovného) v přiměřené výši. 

Finanční obnos zašleme převodem na bankovní účet, a to nejpozději do 7 pracovních dnů od vyřízení reklamace. Číslo účtu uvádějte kompletní, včetně pomlček. Peníze nevracíme složenkou!

O výsledku reklamace Vás budeme vždy informovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dní od přijetí zboží - telefonicky, e-mailem.

Minimální záruční lhůta:

Zákonem stanovená minimální zákonná lhůta u zboží nepodléhajícího rychlé zkáze je 24 měsíců. V případě, že je na produkt poskytována delší záruční lhůta, její délka je vyznačena na faktuře, případně v záručním a dodacím listu.

Záruka za jakost

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době převzetí věci, které je předmětem prodeje, je tato věc bezvadná.

Není-li věc bezvadná, má kupující právo na výměnu, či opravu věci, anebo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Není-li oprava či výměna možná, a nedohodl-li se kupující s prodávajícím na přiměřené slevě, může kupující odstoupit od smlouvy. 

Práva z vadného plnění

Vadným plněním podle zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku je situace, kdy se na zakoupené věci v záruční době vyskytla vada.

Jedná-li se o „nepodstatné porušení smlouvy“, má kupující právo žádat odstranění vady, anebo slevu z kupní ceny věci.

Jedná-li se o „podstatné porušení smlouvy“ má kupující právo zvolit si, zda si přeje věc opravit, vyměnit, anebo může odstoupit od smlouvy.

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. 

Závěrečné ustanovení

Pokud by kterékoliv ustanovení z těchto podmínek nekorespondovalo s platnými zákony České republiky, platí vždy nadřazeně zákonné ustanovení.HledatOnline podpora

Tel.: +420 773 92 33 00
Skype: Cossi kabelky Skype status

Email:
info@cossi-kabelky.cz
cossi.kabelky@gmail.cz

Kontaktní formulář